გაზიარება:

ჯიმშერაშვილი გიორგი

    ჯიმშერაშვილი გიორგი
    ნარკოლოგი უკან