გაზიარება:

იაკობაშვილი ნანული

    იაკობაშვილი ნანული
    ოჯახის ექიმი უკან