გაზიარება:

გერმისაშვილი ხათუნა

    გერმისაშვილი ხათუნა
    ოჯახის ექიმი უკან