გაზიარება:

ბინიაშვილი ლალი

    ბინიაშვილი ლალი
    გინეკოლოგი უკან